Stand van zaken betreffende de opleiding en de cursussen.De vestiging van Vakschool Schoonhoven in Amsterdam in 2014 gesloten. Het lokaal is ontruimd en overgedragen aan het ROC Amsterdam. Caroline, Elly en ik geven nu alle drie les in Schoonhoven.
Het valt mee, in Schoonhoven werkt een heel enthousiast team, met veel vroegere collega's van Vakschool Edelsmeden Amsterdam. Het is ook leuk om weer in een grotere school te werken met alles in de sfeer van goudsmeden om je heen.
Ik hoor deze geluiden ook bij de 50 cursisten van Amsterdam die nu in Schoonhoven les hebben.
Om de reistijd te halveren is er de mogelijkheid gemaakt om een hele donderdag les te volgen buiten filetijden, deze les is dan één keer in de twee weken.
Kijk voor de laatste actuele informatie op de website van Vakschool Schoonhoven, Beroepsopleiding voor Goudsmeden, Zilversmeden, Uurwerktechniek en Juwelier, onder de paraplu van ROC Zadkine Rotterdam.

klik hier voor de website van Vakschool Schoonhoven - cursussen - Goud en Zilver.

Nieuws over de cursus zetten, (zie ook http://www.zetles.nl)

De Basiscursus zetten van 10 lessen wordt dit jaar (2015) voor het laatst in zijn huidige vorm aangeboden. De oude cursussen basis en vervolg van ieder 10 lessen (30 uur) worden opgesplitst in 4 thema cursussen van ieder 4 of 5 lessen (12 - 15 uur).
De thema's zijn basiszetten, chatonzetten, incrustatiezetten en gevorderde technieken.
De basiscursus (of vergelijkbare eigen ervaring) is voorwaardelijk voor chatonzetten en incrustatiezetten.
Aan de cursus gevorderde technieken heb je meer als je die na de incrustatiezetten doet.
Zie voor meer informatie en opgave http://www.vakschoolschoonhoven.nl/Studeren/Studiewijzer.aspx.

Cursussen Goudsmeden

 • De cursus Goudsmeden voor serieuze hobbyisten leidt op - in uw eigen tempo - voor het Certificaat Basisvaardigheden en duurt ongeveer 2 jaar. Daarna geeft de cursus de mogelijkheid tot nog ongeveer twee jaar vervolgopleiding voor het Certificaat Gevorderde Vaardigheden.
  De cursuslessen zijn op maandag, dinsdag in de ochtend, middag en avond en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur één keer in de twee weken.
  De cursus bestaat uit 30 dagdelen les per cursusjaar en een dagdeel duurt 3 uur. Instroom september en januari.
  Voor verdere informatie en opgave zie Voor verdere informatie en opgave zie website www.vakschoolschoonhoven.nl de studiewijzer bij cursussen.

 • Cursus Goudsmeden branche erkende opleiding (BEO).
  Deze cursus is een professionele opleiding voor mensen die goudsmeden als hun beroep willen gaan uitoefenen. Deze cursus is klassikaal georganiseerd en duurt 4 jaar en leid op tot de MBO - deelkwalificatie "Vervaardigen van sieraden".
  Studiebelasting: De opleiding is één dag per week op school en ongeveer twee extra dagen dat er thuis gewerkt moet worden. Voor verdere informatie en opgave zie website www.vakschoolschoonhoven.nl de studiewijzer bij cursussen.

Kortere cursussen:

Er is in Schoonhoven een wisselend cursusaanbod van korte cursussen (6 - 10 lessen). Edelstenen zetten (basis en vervolg); Filligrain (basis en vervolg); Reparatietechnieken goudsmeden; Handgraveren (basis en vervolg); Zilversmeden; Art Clay plus; Wasbewerken (wasmodellen maken voor het gieten); Sieraden schetsen; CAD - Sieraden ontwerpen op de computer; Emailleren; Ciseleren; Mokumé. Voor deze cursussen ontvangt je een Bewijs van Deelname.

Er worden ook professionele cursussen gegeven die vaak langer duren en waar je een erkend vakdiploma mee behaalt zoals Taxeren en DGI (Edelsteenkunde).
Ook worden er diverse cursussen uurwerkmaken gegeven, met als onderwerp horloges of klokken.

Voor de meeste cursussen is basiskennis van goudsmeden nodig (zagen, vijlen, walsen, buigen en solderen).
De kosten van de korte cursussen liggen rond de tussen de €350 - €520 afhankelijk van het aantal dagdelen les. Dit bedrag is exclusief de materiaalkosten.

Het volledige overzicht en informatie over alle cursussen in Schoonhoven:

klik hier voor de website van Vakschool Schoonhoven - cursussen - Goud en Zilver. Bij "Aanmelden" vind je een PDF met een overzicht van alle cursussen, data en kosten..

Je kunt natuurlijk ook altijd mailen of bellen: zie tabblad contact.

Lokatie Meester Kesperstraat 10 2871 GS Schoonhoven:

Voor een googlekaartje: Klik hier - opent in een nieuw tabblad:.
Verdere informatie tabblad "Contact".

De links openen in een nieuwe tabblad van je browser. (Geblokkeerde scripts toestaan voor het juiste functioneren van de pagina).

Deze website

Aanbouw Natuurlijk is de school in de eerste plaats een opleidingsplek voor jonge mensen die een beroepsopleiding willen volgen. Deze website is ontstaan voor de deelnemers van de nu opgeheven vestiging Amsterdam, waar de laaste 10 jaar alleen cursus en deeltijdopleiding gegeven werd, maar is nu feitelijk overbodig. De website blijft voorlopig bestaan, met name de "Links" pagina, al zal ik alles nu niet meer zo goed bijhouden. Ik moet nog bekijken of er wel behoefte aan is. Alle relevante info vind je nu op de Vakschool Schoonhoven website.
Info over de zetcursus geef ik nog wel via deze website.
Ik ben hier te bereiken: Sabine Bekkers

Foto's en filmjes ter inspiratie

Cursusfoto's

Oud nieuws voor deelnemers


 • Zoek je contact met mede-deelnemers: Er is een facebookgroep gestart: Cursisten Vakschool Schoonhoven
 • Helaas heeft het ROC Zadkine besloten dat de vestiging Amsterdam per augustus 2014 dicht gaat. De opleidingen en cursussen worden alleen nog in Schoonhoven aangeboden.
 • De deeltijdopleiding heeft geen nieuwe instroom meer omdat de bekostigingsregels gaan veranderen per 1 - 8 - 2013. Inplaats daarvan komt de cursus Goudsmeden branche erkende opleiding (BEO). Deze cursus leidt op tot de certificeerbare eenheid "Vervaardigen van sieraden". Deze certificeerbare eenheid is ontwikkeld in samenwerking met de branche Goud,- en zilversmeden en is uitgangspunt voor het lesprogramma. De kerntaak "Vervaardigen van sieraden" wordt in de opleiding van Vakschool Schoonhoven gebruikt als onderdeel van het diploma Goudsmeden. Deze nieuwe opleiding gaat in Schoonhoven van start in september 2013.

 • Een stofjas en dicht schroeisel dragen is verplicht!
 • Op tabblad "Links" o.a.:
 • 18 april 2010 Geen Federatie examen meer. Een beslissing van de Federatie Goud en Zilver:
  Het examen gaf samen met de theorie een diploma Vakbekwaamheid Goud- en zilversmidsbedrijf. Dit examen was echter gekoppeld aan de vestigingswet en deze wet bestaat niet meer. Omdat tevens de belangstelling om aan dit examen deel te nemen dusdanig was teruggelopen dat het niet meer rendabel is het te organiseren, heeft de Federatie besloten het examen na meer dan 60 jaar af te schaffen.
  Er is nu de mogelijkheid de Goudsmeden branche-erkende opleiding te doen en af te sluiten met een MBO certificaat in Schoonhoven.
  Daarnaast is het voor de gevorderden van de cursus Professioneel Goudsmeden mogelijk gemaakt om dit traject af te sluiten met het certificaat Professioneel Goudsmeden.
buiscollier

Op deze pagina:


Overig:

cursusfoto's 2

Cursus DOA groep